Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge pismenog prijevoda na bugarski, češki, danski, nizozemski, engleski, esto...
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Translation
Datum objave na TED-u:
18/03/2019
Rok za primitak ponuda:
16/04/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
TRA/EU19/2019
Usluge pismenog prijevoda na bugarski, češki, danski, nizozemski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, mađarski, irski, talijanski, latvijski, litavski, malteški, portugalski, slovački, slovenski i švedski jezik
Europski parlament u svojstvu javnog naručitelja uime sljedećih nadležnih tijela: Europskog parlamenta, Europskog revizorskog suda, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Europskog odbora regija, odlučio je izdati ovaj poziv na dostavu ponuda radi sklapanja okvirnih ugovora za nabavu usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku na bugarski, češki, danski, nizozemski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, mađarski, irski, talijanski, latvijski, litavski, malteški, portugalski, slovački, slovenski i švedski jezik (vidjeti upute za nadmetanje).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
18/03/2019 00:00
16/04/2019 23:59
24/04/2019 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Usluge pismenog prevođenja na bugarski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na bugarski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 34 000.
Grupa 2
Usluge pismenog prevođenja na češki jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na češki jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 33 500.
Grupa 3
Usluge pismenog prevođenja na danski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na danski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 33 500.
Grupa 4
Usluge prevođenja na nizozemski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na nizozemski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 38 500.
Grupa 5
Usluge prevođenja na engleski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih izvornih dokumenata s bugarskog, hrvatskog, češkog, danskog, nizozemskog, estonskog, finskog, francuskog, njemačkog, grčkog, mađarskog, irskog, talijanskog, latvijskog, litavskog, malteškog, poljskog, portugalskog, rumunjskog , slovačkog, slovenskog, španjolskog i švedskog na engleski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 18 000.
Grupa 6
Usluge pismenog prevođenja na estonski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog jezika na estonski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 28 500.
Grupa 7
Usluge pismenog prevođenja na finski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na finski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 34 000.
Grupa 8
Usluge pismenog prevođenja na francuski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih izvornih dokumenata s bugarskog, hrvatskog, češkog, danskog, nizozemskog, engleskog, estonskog, finskog, njemačkog, grčkog, mađarskog, talijanskog, latvijskog, litavskog, poljskog, portugalskog, rumunjskog , slovačkog, slovenskog, španjolskog i švedskog na francuski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 32 500.
Grupa 9
Usluge pismenog prevođenja na grčki jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na grčki jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 33 500.
Grupa 10
Usluge pismenog prevođenja na mađarski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na mađarski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 33 500.
Grupa 11
Usluge pismenog prevođenja na irski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na irski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 30 500.
Grupa 12
Usluge pismenog prevođenja na talijanski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog i španjolskog na talijanski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 38 500.
Grupa 13
Usluge pismenog prevođenja na latvijski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na latvijski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 28 500.
Grupa 14
Usluge pismenog prevođenja na litavski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na litavski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 33 500.
Grupa 15
Usluge pismenog prevođenja na malteški jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na malteški jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 28 500.
Grupa 16
Usluge pismenog prevođenja na portugalski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na portugalski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 34 000.
Grupa 17
Usluge pismenog prevođenja na slovački jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na slovački jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 33 500.
Grupa 18
Usluge pismenog prevođenja na slovenski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na slovenski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 29 000.
Grupa 19
Usluge pismenog prevođenja na švedski jezik
Nabava usluga pismenog prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog, francuskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog na švedski jezik. Procijenjeni najveći broj stranica koje godišnje treba prevesti je 33 500.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 060-137775
Ispravak
26/03/2019 00:00
2019/S 054-123613
Poziv na nadmetanje
18/03/2019 00:00