Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Jezično osposobljavanje
Javni naručitelj:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Datum objave na TED-u:
21/03/2019
Rok za primitak ponuda:
02/05/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
1903/C5/D
Jezično osposobljavanje
Europol želi sklopiti ugovor s pružateljem usluga koji će mu pomoći s pružanjem usluga jezičnog osposobljavanja u učionici osoblju Europola na zahtjev. Europol ima za cilj pružanje usluga jezičnog osposobljavanja u učionici za barem sljedećih 5 službenih jezika EU-a:— nizozemski,— francuski,— njemački,— talijanski,— španjolski.Osposobljavanje se mora pružati na lokacijama Europola ili na lokaciji za osposobljavanje izvoditelja (koja mora biti u blizini prostorija Europola) prema zahtjevima Europola tijekom provedbe ugovora.Europolove potrebe se razvijaju tako da bi u budućnosti mogao biti zainteresiran za dodatne jezike i jezično osposobljavanje za određenu poslovnu svrhu ako ponuditelj ponudi takve određene usluge u svojoj ponudi.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najpovoljnija ponuda
Uvjeti za sudjelovanje
Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
21/03/2019 00:00
02/05/2019 16:00
03/05/2019 14:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 057-130607
Poziv na nadmetanje
21/03/2019 00:00