Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor o pružanju usluga podrške reviziji za aktivnosti u sklopu Zajedni...
Javni naručitelj:
European Commission, Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
Datum objave na TED-u:
01/04/2019
Rok za primitak ponuda:
14/05/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
CFSP/2019/06
Okvirni ugovor o pružanju usluga podrške reviziji za aktivnosti u sklopu Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP)
Okvirni ugovor o pružanju usluga podrške reviziji za aktivnosti u sklopu Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79212000
BE
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
01/04/2019 00:00
14/05/2019 16:00
16/05/2019 12:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 064-148200
Poziv na nadmetanje
01/04/2019 00:00