Detalji poziva na dostavu ponuda

Nouvelle (supplémentaire) date pour la visite des lieux: 23 avril 2019 à 15h00
Naziv:
Održavanje opreme za opskrbu pripremljenom hranom i pićem, za kuhinju, restoran ...
Javni naručitelj:
European Court of Auditors (ECA)
Datum objave na TED-u:
12/04/2019
Rok za primitak ponuda:
10/05/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO 684
Održavanje opreme za opskrbu pripremljenom hranom i pićem, za kuhinju, restoran sa samoposluživanjem i praonicu za objekte za javnu i formalnu opskrbu pripremljenom hranom i pićem
Pružat će se 2 vrste usluga:— usluge preventivnog i korektivnog održavanja koje treba pružati tijekom cijelog trajanja ugovora (vidjeti dio B, točku 3.1 Uputa za nadmetanje),— dodatne usluge održavanja dodatne opreme i/ili izmjene ili zamjena postojeće opreme (vidjeti dio B, točku 3.2 Uputa za nadmetanje).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najniža cijena
50883000
LU00
Etape
12/04/2019 00:00
10/05/2019 16:00
16/05/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 073-171643
Poziv na nadmetanje
12/04/2019 00:00