Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Invazivne strane vrste: poboljšanje razumijevanja i komunikacije
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Datum objave na TED-u:
04/04/2019
Rok za primitak ponuda:
16/05/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENV.D.2/SER/2019/0006
Invazivne strane vrste: poboljšanje razumijevanja i komunikacije
U ovom projektu po prvi će se put primijeniti nove metode za sprečavanje uvođenja invazivnih stranih vrsta (invasive alien species – IAS) u EU i njihova širenja u EU-u na sljedeće načine:— utvrđivanjem praznina u znanju, razlika u razumijevanju i perspektivama te potencijalnih sukoba u pogledu invazivnih stranih vrsta i njihova sprečavanja među sektorima i nadležnim tijelima, uključujući provođenjem istraživanja,— olakšavanjem dijaloga, poboljšavanjem stupnja razumijevanja u svim smjerovima i poboljšavanjem suradnje među tim sektorima i nadležnim tijelima uspostavom platformi i upravljanjem njima,— pripremom kampanja o sprečavanju IAS-a koje će provesti ti sektori i nadležna tijela u cilju poboljšanja provedbe Uredbe o invazivnim stranim vrstama.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
90700000
00
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)
Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.
Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.
Etape
04/04/2019 00:00
16/05/2019 16:00
20/05/2019 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 067-156029
Poziv na nadmetanje
04/04/2019 00:00