Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Priprema i objava s otvorenim pristupom skupa koeficijenata doza za profesionaln...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave na TED-u:
30/04/2019
Rok za primitak ponuda:
06/06/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENER/D3/2018-565-2
Priprema i objava s otvorenim pristupom skupa koeficijenata doza za profesionalni i javni unos radionuklida
Cilj je studije pomoći u provedbi zahtjeva za procjenu doza u Direktivi Vijeća 2013/59/Euratom nudeći državama članicama EU-a slobodan pristup cjelovitom skupu koeficijenata konverzije za količine radiološke zaštite za profesionalni i javni unos radionuklida.To će omogućiti državama članicama EU-a provedbu zahtjeva za procjenu doza u Direktivi Vijeća 2013/59/Euratom u skladu s najnovijim znanstvenim dostignućima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
85100000
00
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
30/04/2019 00:00
06/06/2019 16:00
07/06/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 084-198243 Poziv na nadmetanje 30/04/2019 00:00