Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Provedba sveukupne logistike skladišta i aktivnosti domara na lokaciji JRC-a Kar...
Javni naručitelj:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Datum objave na TED-u:
27/05/2019
Rok za primitak ponuda:
19/07/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
JRC/KRU/2019/OP/1266
Provedba sveukupne logistike skladišta i aktivnosti domara na lokaciji JRC-a Karlsruhe
Provedba sveukupne logistike skladišta i aktivnosti domara na lokaciji JRC-a Karlsruhe
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najniža cijena
63122000
DE12
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
27/05/2019 00:00
19/07/2019 16:00
23/07/2019 09:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 101-243545
Poziv na nadmetanje
27/05/2019 00:00