Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor – Tehnička i logistička podrška aktivnostima Glavne uprave za mig...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Datum objave na TED-u:
07/05/2019
Rok za primitak ponuda:
27/06/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
HOME/2018/ISFP/PR/EVNT/0016
Okvirni ugovor – Tehnička i logistička podrška aktivnostima Glavne uprave za migraciju i unutarnje poslove te povezanim politikama
Javni naručitelj namjerava zaključiti okvirni ugovor radi pružanja tehničke i logističke podrške aktivnostima Glavne uprave za migraciju i unutarnje poslove (DG HOME) i njenim politikama. Obuhvaćene aktivnosti odnose se na tehničku pomoć i logističku podršku Glavnoj upravi za migraciju i unutarnje poslove u pogledu razrade i osmišljavanja politika EU-a uglavnom, ali ne isključivo, u području unutarnjih poslova, kao i radnji kojima se promiče širenje informacija o politikama EU-a. Aktivnosti uglavnom uključuju organizaciju (tehničkih) sastanaka, radnih skupina, konferencija, izložbi i drugih vrsta događanja, kao i dodatne usluge u vezi s tim aktivnostima te nabavu materijalne i tehničke opreme.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79900000
BE
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
07/05/2019 00:00
27/06/2019 16:00
28/06/2019 14:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 088-209928
Poziv na nadmetanje
07/05/2019 00:00