Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Podrška prometnoj statistici
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
12/08/2019
Rok za primitak ponuda:
23/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ESTAT/E/2019/006
Podrška prometnoj statistici
Pružanje usluga za podršku prometnoj statistici:Grupa 1: podrška statistici o cestovnom teretnom prijevozu;Grupa 2: podrška statistici o željezničkom prometu;Grupa 3: podrška statistici o unutarnjim plovnim putovima;Grupa 4: podrška statistici o pomorskom prometu;Grupa 5: podrška statistici o zračnom prometu;Grupa 6: podrška statistici o regionalnom prijevozu;Grupa 7: podrška statistici iz zajedničkog upitnika Eurostat-a/ITF-a/UNECE-a;Grupa 8: podrška razvoju pokazatelja podijeljenih po vrstama i pokazatelja za različite vrste prometa;Grupa 9: podrška statistici o prometnoj sigurnosti;Grupa 10: podrška statistici o pokretljivosti putnika i cestovnom prometu.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Ugovor o javnoj nabavi
79330000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
12/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Podrška statistici o cestovnom teretnom prijevozu Cilj je ove grupe pružanje podrške Eurostatu u daljnjoj provedbi Uredbe (EU) br. 70/2012 od 18. siječnja 2012. (preinaka) o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom robe, uključujući pružanje pomoći upravljanju podacima, statističkoj analizi i metodologiji, kontroli kvalitete, potvrđivanju i širenju podataka.Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora pokriti: 325 radnih dana po osobi po godini trajanja, što je jednako oko 1300 radnih dana po osobi za najduže trajanje ugovora (48 mjeseci).
Grupa 2 Podrška statistici o željezničkom prometu Cilj je ove grupe pružanje podrške Eurostatu u provedbi Uredbe (EU) 643/2018 o statistici željezničkog prometa, prometnoj sigurnosti, uključujući pružanje pomoći upravljanju podacima, statističkoj analizi i metodologiji, kontroli kvalitete, potvrđivanju i širenju podataka.Ukupan opseg radova za cijelo razdoblje ugovora procjenjuje se na 275 radnih dana po osobi po godini trajanja, što je jednako oko 1100 radnih dana po osobi za najduže trajanje ugovora (4 godine).
Grupa 3 Podrška statistici o unutarnjim plovnim putovima Cilj je ove grupe pružanje podrške Eurostatu s podrškom provedbi važeće uredbe o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima, uključujući pružanje pomoći upravljanju podacima, statističkoj analizi i metodologiji, kontroli kvalitete, potvrđivanju i širenju podataka.Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora pokriti:190 radnih dana po osobi po godini trajanja, što je jednako oko 760 radnih dana po osobi za najduže trajanje ugovora (48 mjeseci).
Grupa 4 Podrška statistici o pomorskom prometu Cilj je ove grupe pružanje podrške Eurostatu u daljnjoj provedbi Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi s prijevozom robe i putnika morem (uključujući izmjene).Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora pokriti:340 radnih dana po osobi po godini trajanja, što je jednako oko 1360 radnih dana po osobi za najduže trajanje ugovora (48 mjeseci).
Grupa 5 Podrška statistici o zračnom prometu Cilj je ove grupe pružanje podrške Eurostatu u daljnjoj provedbi Uredbe (EU) 437/2003 o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu (uključujući naknadne izmjene) i pružanje podrške neregulatornom prikupljanju podataka za ovo područje prijevoza.Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora pokriti:340 radnih dana po osobi po godini trajanja, što je jednako otprilike 1360 radnih dana po osobi za najduže trajanje ugovora (48 mjeseci).
Grupa 6 Podrška statistici o regionalnom prijevozu Cilj je ove grupe pružanje podrške Eurostatu u upravljanju regionalnim podacima (podacima i metapodacima), što obuhvaća podršku prikupljanju podataka, statističku analizu i metodološki rad te obradu podataka (potvrđivanje, agregiranje itd.) i detaljnu kontrolu kvalitete podataka o regionalnom prijevozu.Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora pokriti145 radnih dana po osobi po godini trajanja, što je jednako oko 580 radnih dana po osobi za najduže trajanje ugovora (48 mjeseci).
Grupa 7 Podrška statistici iz zajedničkog upitnika Eurostata/ITF-a/UNECE-a Cilj je ove grupe pružanje podrške statističkoj proizvodnji koja se temelji na podacima prenesenim Eurostatu sa zajedničkim upitnikom Eurostata/ITF-a/UNECE-a.Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora pokriti:150 radnih dana po osobi po godini trajanja, što je jednako otprilike 600 radnih dana po osobi za najduže trajanje ugovora (48 mjeseci).
Grupa 8 Podrška razvoju pokazatelja podijeljenih po vrstama i pokazatelja za različite vrste prometa Cilj je ove grupe pružanje podrške razvoju i proizvodnji pokazatelja podijeljenih po vrstama i pokazatelja za različite vrste prometa.Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora pokriti:260 radnih dana po osobi po godini trajanja, što je jednako oko 1040 radnih dana po osobi za najduže trajanje ugovora (48 mjeseci).
Grupa 9 Podrška statistici o prometnoj sigurnosti Cilj je ove grupe pružiti podršku Eurostatu u daljnjoj provedbi statistike o prometnoj sigurnosti, uključujući pružanje pomoći pri upravljanju podacima, statističkoj analizi i metodologiji, kontroli kvalitete, provjeri i distribuciji podataka.Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora pokriti:110 radnih dana po osobi po godini trajanja, što je jednako oko 440 radnih dana po osobi za najduže trajanje ugovora (48 mjeseci).
Grupa 10 Podrška statistici o pokretljivosti putnika i cestovnom prometu Osnovni je cilj ove grupe podrška Eurostatu i državama članicama u razvoju statistike EU-a o mobilnosti putnika i cestovnom prometu.Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora pokriti:110 radnih dana po osobi po godini trajanja, što je jednako oko 220 radnih dana po osobi za najduže trajanje ugovora (24 mjeseca).
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 154-378799 Poziv na nadmetanje 12/08/2019 00:00