Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Unaprjeđenje prikupljanja administrativnih podataka o nasilju intimnih partnera
Javni naručitelj:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Datum objave na TED-u:
24/04/2019
Rok za primitak ponuda:
06/06/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EIGE/2019/OPER/01
Unaprjeđenje prikupljanja administrativnih podataka o nasilju intimnih partnera
Krajnji cilj:Opći je cilj ove studije dodatno pomoći državama članicama EU-a u provedbi pokazatelja na razini EU-a o prikupljanju administrativnih podataka o nasilju od strane intimnih partnera, silovanju i femicidu koje je razvio EIGE te razvoju sustava klasifikacije za femicid.Posebni cilj(evi):Specifični ciljevi pridonijet će boljoj usporedivosti i ujednačenosti administrativnih podataka o rodno uvjetovanom nasilju.Posebni ciljevi su:1) procijeniti napredak postignut na nacionalnoj razini u poboljšanju dostupnosti podataka, kako bi se osigurali jedinstveni podaci o nasilju od strane intimnog partnera i poboljšala usporedivost podataka u EU-u;2) Unaprijediti prikupljanje podataka o ubojstvima žena i djevojaka vezanih uz spol, razvojem sustava klasifikacije.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
73210000
LT011
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
24/04/2019 00:00
06/06/2019 11:00
06/06/2019 13:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 080-191128
Poziv na nadmetanje
24/04/2019 00:00