Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge u području sigurnosti za Delegaciju Europske unije u Bangladešu
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
23/05/2019
Rok za primitak ponuda:
18/12/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS/DELBGDD/2019/CPN/0007
Usluge u području sigurnosti za Delegaciju Europske unije u Bangladešu
Izvoditelj mora pružiti ljudske i materijalne resurse nužne za osiguravanje sigurnosti osoba i imovine u okviru odgovornosti javnog naručitelja. Glavne usluge koje će se pružati mogu među ostalim obuhvaćati usluge zaštitara, sustave „aktivnog“ praćenja GPS-om/GPRS-om, alarmne sustave i sustave videonadzora.
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79710000
00
Etape
23/05/2019 00:00
18/12/2019 23:59
27/06/2019 23:59
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 099-238499
Poziv na nadmetanje
23/05/2019 00:00