Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Višestruki okvirni ugovor za organiziranje i upravljanje događajima za Europski ...
Javni naručitelj:
European Committee of the Regions
Datum objave na TED-u:
07/05/2019
Rok za primitak ponuda:
17/06/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
CDR/COM/45/2019/1
Višestruki okvirni ugovor za organiziranje i upravljanje događajima za Europski odbor regija
Svrha je ovog poziva na nadmetanje utvrditi gospodarske subjekte koji bi mogli pomoći Upravi za komunikaciju Odbora regija u pogledu— organizacije i upravljanja njenim događanjima u prostorijama Odbora regija i na drugim lokacijama u Bruxellesu ili drugdje te— podrške u području komunikacija.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79950000
BE100
Etape
07/05/2019 00:00
06/06/2019 23:59
12/06/2019 23:59
17/06/2019 23:59
24/06/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2019/S 088-209924 Poziv na nadmetanje 07/05/2019 00:00