Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okolišni računi
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
02/08/2019
Rok za primitak ponuda:
27/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ESTAT/E/2019/009
Okolišni računi
Poziv na nadmetanje obuhvaća: pomoć pri izradi upitnika i obradi podataka o okolišnim računima, metodološku podršku.Statističke usluge koje čine predmet ovog poziva na dostavu ponuda podijeljene su u sljedeće grupe:Grupa 1: Podrška za validiranje i izradu monetarnih okolišnih računa;Grupa 2: Prikupljanje podataka i izrada fizičkih okolišnih računa;Grupa 3: Ažuriranje i primjena modela za procjenu ekvivalenta sirovina (model RME – Raw Material Equivalent model);Grupa 4: Podrška izradi statistike o vodama i izradi vodnih računa;Grupa 5: Računi u pogledu sekundarnih sirovina i otpada;Grupa 6: Gospodarski aspekti kružnog gospodarstva.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Ugovor o javnoj nabavi
79330000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
02/08/2019 00:00
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Podrška za validiranje i izradu monetarnih okolišnih računa Cilj je predmetnog poziva na nadmetanje za grupu 1 sljedeći:– podržati Eurostat u postupku prikupljanja podataka, potvrde valjanosti,, rješavanju nedostataka i procjeni statističkog područja monetarnih okolišnih računa,– podržati analizu podataka, procjenu kvalitete i širenje za statističko područje monetarnih okolišnih računa,– održavati i poboljšati postojeće informatičke alate i upravljati njima te razviti i provesti nove i učinkovitije, sveobuhvatne i usklađene informatičke alate koji će biti u skladu s informatičkim okruženjem Eurostata, za popunjavanje upitnika po zemljama, provjeru podataka po zemljama i za validaciju, analizu i širenje podataka Eurostata,– podržati metodološki razvoj monetarnih okolišnih računa i razvoj prikupljanja novih podataka u domeni Eurostatovih okolišno-gospodarskih računa.
Grupa 2 Prikupljanje podataka i izrada fizičkih okolišnih računa Cilj je ovog poziva na nadmetanje za grupu 2 pomoći Eurostatu u izradi podataka i razvoju u području fizičkih okolišnih računa, konkretno za 3 modula Uredbe (EU) br. 691/2011.
Grupa 3 Ažuriranje i primjena modela za procjenu ekvivalenta sirovina (model RME – Raw Material Equivalent model) Cilj je ovog poziva na nadmetanje pomoći Eurostatu u:– ažuriranju, pregledu i primijeni Eurostatova modela RME EU-a te ažuriranju/pregledu njegove dokumentacije,– ažuriranju i poboljšavanju pojednostavnjene verzije modela (alat za RME-a za zemlju), ažuriranju/pregledu njegove dokumentacije i osiguravanju podrške korisnicima alata i nacionalnim uredima za statistiku koji se bave procjenama makrofinancijske pomoći za ekvivalente sirovina,– provođenju, testiranju te daljnjem razvoju metode raščlambe koja se trenutačno izrađuje za Eurostatovu međudržavnu input-output tablicu (ICIOT) u cilju kretanja k budućoj promjeni na međudržavnu input-output jezgru modela,– pripremi doprinosa međunarodnom razvoju u pogledu procjene pokazatelja toka materijala temeljenog na potražnji, a posebno institucionalizacija globalnih ulazno-izlaznih podataka i baze podataka o okolišnim proširenjima.
Grupa 4 Podrška izradi statistike o vodama i izradi vodnih računa Glavni su ciljevi grupe 4 ovog poziva na dostavu ponuda dvostruki i odnose se na statistiku voda i vodnih računa, odnosno na:1) potporu Eurostatovom prikupljanju podataka za statistiku voda tijekom proizvodnog ciklusa. Ponuditelj pridonosi pripremi, nesmetanom izvršenju i naknadnim aktivnostima u pogledu prikupljanja podataka, što je usmjereno na postizanje vrlo kvalitetnog skupa podataka europske statistike o vodama;2) Eurostatovu pripremu za buduću proizvodnju vodnih računa koja se podržava pridonošenjem metodološkom razvoju i pripremi/procjeni mogućnosti za pravnu zaštitu.
Grupa 5 Računi u pogledu sekundarnih sirovina i otpada Cilj je ovog poziva na nadmetanje za grupu 5 proizvesti diljem EU-a integrirane račune tokova materijala i računa otpada, uključujući tokove o sekundarnim sirovinama, kao i fizičke račune materijalne imovine. Oni će biti jednokratne procjene kao studija izvodljivosti prije razmatranja redovite proizvodnje (koja ne bi bila dio ovog ugovora).
Grupa 6 Gospodarski aspekti kružnog gospodarstva Cilj je ovog poziva na nadmetanje za grupu 6 izraditi okvire za prikupljanje gospodarskih podataka u kružnom gospodarstvu i biogospodarstvu, prikupiti podatke i opisati opću konceptualnu metodu te definirati proces razgraničenja.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 148-363149 Poziv na nadmetanje 02/08/2019 00:00