Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Privremena zbirka sojeva za bakterije otporne na više lijekova
Javni naručitelj:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Datum objave na TED-u:
08/05/2019
Rok za primitak ponuda:
13/06/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
OJ/2019/OCS/11068
Privremena zbirka sojeva za bakterije otporne na više lijekova
Europska mreža za nadzor gena za antimikrobnu rezistenciju (EURGen-Net) nova je mreža nadzora Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) s ciljem uspostavljanja genomskog nadzora bakterija otpornih na više lijekova od značaja za javno zdravlje.Prvi je korak u tom smjeru istraživanje provedeno tijekom 2019. godine na razini cijele Europe o enterobakterijama koje su otporne na karbapenem i/ili kolistin (istraživanje CCRE – carbapenem- and/or colistin-resistant Enterobacteriaceae). Istraživanje CCRE dopunit će podatke o fenotipskoj antimikrobnoj rezistenciji dostupne iz Europske mreže za nadzor antimikrobne rezistencije (EARS-Net) s genomskim informacijama kako bi se identificirali visokorizični klonovi i steklo detaljnije razumijevanje putova prijenosa.Zbirka sojeva prvenstveno je namijenjena do 6 000 izolata prikupljenih tijekom ankete CCRE i dodatnoj zbirci sojeva do 3000 izolata Acinetobacter baumannii iz sličnog istraživanja u budućnosti.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Najbolji omjer cijene i kvalitete
85100000
SE
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
08/05/2019 00:00
13/06/2019 16:00
17/06/2019 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 089-212304
Poziv na nadmetanje
08/05/2019 00:00