Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Mjera za analizu, podizanje svijesti i sudjelovanje u generaliziranom sustavu po...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Datum objave na TED-u:
26/06/2019
Rok za primitak ponuda:
06/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
TRADE2019/D1/D05
Mjera za analizu, podizanje svijesti i sudjelovanje u generaliziranom sustavu povlastica (GSP)
Opći je cilj ove mjere povećati učinkovitost, uključenost i transparentnost programa GSP-a, uključujući nadzor GSP+ i zemlje s kojima je EU pojačala svoj angažman, slijedeći posebne zabrinutosti o ljudskim pravima i radnim pravima (poboljšano sudjelovanje). To uključuje 3 specifična područja:1) Promicanje transparentnosti doprinosa GSP-a agendi EU-a za trgovinu i vrijednosti i održivi razvoj širenjem konkretnih informacija o rezultatima naših aktivnosti;2) Povećanje korištenja programa podizanjem svijesti o prednostima i obvezama koje se odnose na GSP u zemljama korisnicama te, osobito na potencijalne koristi, unutar EU-a;3) Podrška praćenju provedbe 27 odnosno 15 međunarodnih konvencija obuhvaćenih GSP-om (Prilog VIII. prethodno navedene Uredbe br. 978/2012).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Najbolji omjer cijene i kvalitete
73000000
BE100
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
26/06/2019 00:00
06/09/2019 15:00
10/09/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 121-295626
Poziv na nadmetanje
26/06/2019 00:00