Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Konferencija o ekonomiji honorarnih poslova i honorarnim poslovima
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
12/08/2019
Rok za primitak ponuda:
10/10/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ESTAT/F/2019/003
Konferencija o ekonomiji honorarnih poslova i honorarnim poslovima
Organizacija međunarodne konferencije: Konferencija Eurostata 2020. o ekonomiji honorarnih poslova i honorarnim poslovima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
http://ec.europa.eu/eurostat
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79330000
LU000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
12/08/2019 00:00
Nije dostupno
Nije dostupno
10/10/2019 16:00
14/10/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2019/S 154-378800 Poziv na nadmetanje 12/08/2019 00:00