Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pravna podrška i zastupanje u postupcima pred nacionalnim i sudovima Unije
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
20/05/2019
Rok za primitak ponuda:
19/06/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/LA/2019/02
Pravna podrška i zastupanje u postupcima pred nacionalnim i sudovima Unije
EFSA pokreće otvoreni poziv na nadmetanje za pružanje usluga koje se odnose na pomoć prije i tijekom parničenja, zastupanje pred nadležnim sudovima te svu ostalu dodatnu pravnu pomoć.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Okvirni sporazum
79110000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
20/05/2019 00:00
11/06/2019 23:59
13/06/2019 23:59
19/06/2019 14:30
20/06/2019 14:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Talijansko pravo Pravna podrška i zastupanje pred svim talijanskim nadležnostima u odnosu na slučajeve podnesene u kontekstu aktivnosti EFSA-e. To se, među ostalim, može odnositi na radno pravo, ugovorno pravo, pravo nekretnina, upravno i porezno pravo.
Grupa 2 Propisi EU-a o hrani Pravna podrška i zastupanje pred nadležnostima u odnosu na slučajeve podnesene u kontekstu aktivnosti EFSA-e koji se odnose na EFSA-inu osnovnu djelatnost, kako je definirano u članku 22. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i odgovarajućim pravnim propisima EU-a.
Grupa 3 Uredba o osoblju EU-a Pravna podrška i zastupanje pred nadležnostima u odnosu na slučajeve podnesene u kontekstu provedbe Uredbe o osoblju EU-a.
Grupa 4 Institucionalno pravo EU-a Pravna podrška i zastupanje pred nadležnostima u odnosu na slučajeve podnesene u kontekstu provedbe institucionalnog prava EU-a, uključujući Uredbu o javnom pristupu dokumentima, Financijsku uredbu EU-a, unutarnja pravila EFSA-e ili druge primjenjive odredbe ili pravne instrumente.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2019/S 096-231066 Poziv na nadmetanje 20/05/2019 00:00