Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvir EFSA-e za formuliranje problema
Javni naručitelj:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave na TED-u:
02/07/2019
Rok za primitak ponuda:
30/08/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
OC/EFSA/AMU/2019/01
Okvir EFSA-e za formuliranje problema
Predmet je ugovora pružanje potpore EFSA-i za razvoj standardiziranog pristupa za formuliranje problema kao prvog koraka u postupku znanstvene procjene sigurnosti hrane i hrane za životinje. Formuliranje problema prethodi razvoju plana procjene (protokol) i kao takav strogo je vezano uz njega. Stoga, nabava također ima za cilj pružanje podrške EFSA-i u uspostavi usklađenog pristupa za prethodno planiranje u okviru protokola pristupa rješavanju sinteze dokaza pri planiranju znanstvene procjene EFSA-e.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
73000000
ITH52
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
02/07/2019 00:00
30/08/2019 14:30
02/09/2019 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 125-304348
Poziv na nadmetanje
02/07/2019 00:00