Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge podrške povezane sa sudjelovanjem na događanjima i izložbama Europske age...
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
05/06/2019
Rok za primitak ponuda:
05/07/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEA/COM/19/002
Usluge podrške povezane sa sudjelovanjem na događanjima i izložbama Europske agencije za okoliš ili s njihovim organiziranjem (2 grupe)
EEA želi uspostaviti okvirne ugovore o uslugama za svaku od 2 grupe s pružateljima usluga koji će pružiti podršku Europskoj agenciji za okoliš u područjima organiziranja događanja i izložbi radi postizanja ciljeva formuliranih u komunikacijskom okviru.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Okvirni sporazum
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
79956000
Uvjeti za sudjelovanje
Kako je navedeno u odjeljku 2.2.1) u uputama za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
05/06/2019 00:00
05/07/2019 14:00
08/07/2019 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Podrška sudjelovanju na događanjima ili njihovu organiziranju
Budući će ugovaratelj uobičajeno biti uključen u planiranje sastanaka za nadolazeća događanja, davati kreativan doprinos i savjete te predlagati alternativna tehnička/logistička rješenja, ako je potrebno, zajedno s procjenama troškova i vremena.Pripremne aktivnosti povezane sa sudionicima na događanjima mogu uključivati pripremne aktivnosti i slanje pozivnica i popratnog materijala kao što su program sastanka, konferencijski dokumenti, prethodno poslane prezentacije, promotivni materijali itd. te pomoć s prethodnom registracijom i povezanim aktivnostima.Što se tiče zadataka povezanih s mjestima održavanja događanja, oni mogu uključivati rezerviranje i tehničke pripreme te će se u nekim slučajevima sastojati od kontaktiranja i daljnjih aktivnosti s podizvoditeljima, kao što su pružatelji audiovizualnih usluga, usluga dostave pripremljene hrane i sigurnosnih usluga. Od ugovaratelja se može tražiti da pomogne EEA-u u nabavi osoblja za registracije na lokaciji i informacijske točke tijekom trajanja događanja te, ako bude potrebno, da pomogne sudionicima u vezi s praktičnim pitanjima. Ugovaratelj bi trebao moći pomoći EEA-u s ocjenom događanja s pomoću anketa i drugih alata.
Grupa 2
Podrška sudjelovanju na izložbama ili njihovu organiziranju
Od budućeg se ugovaratelja može tražiti da sudjeluje u planiranju sastanaka za buduće izložbe, daje kreativan doprinos i savjete te predlaže alternativna tehnička/logistička rješenja, ako je potrebno, zajedno s procjenama troškova i vremena.Pripremni zadaci ugovaratelja obuhvaćat će pripremne kreativne prijedloge i pripremu plakata te drugih oblika eksponata, letaka, brošura i ostalog materijala, prijevoz do mjesta događanja i postavljanje na lokaciji; isto tako, rastavljanje eksponata i organiziranje povratnog prijevoza materijala nakon izložbe.Pripreme za izložbu obuhvaćat će i kontaktiranje s tehničkim organizatorima, rezerviranje prostora za izložbu, najam namještaja, računalnu i audiovizualnu opremu, električnu energiju, dostavu pripremljene hrane, osiguranje i druge usluge po potrebi.Na izložbama pomoć osoblja može uključivati pružanje usluga osoblja za podršku koje se bavi praktičnim zadacima i održavanjem. No od osoblja za podršku koje osigurava ugovaratelj neće se očekivati da odgovaraju na detaljna pitanja posjetitelja o EEA-u i njegovim proizvodima. Ugovaratelj bi trebao moći pomoći EEA-u s ocjenjivanjem izložbe s pomoću anketa i drugih alata.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 107-260329
Poziv na nadmetanje
05/06/2019 00:00