Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Ažuriranje i održavanje elektroničkog alata za izračun otpadne električne i elek...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Datum objave na TED-u:
31/05/2019
Rok za primitak ponuda:
04/07/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENV.B.3/SER /2019/0014
Ažuriranje i održavanje elektroničkog alata za izračun otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE) razvijenog u okviru Ugovora o studiji br. 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2
Redovita ažuriranja alata za izračun otpadne električne i elektroničke opreme, elektroničkog alata (excel datoteka) koji je razvijen u okviru ugovora 070307/2013/667383/ETU/ENV.A2, koji će se koristiti za izračun količine otpadne električne i elektroničke opreme stvorene u svakoj državi članici i za izračun težine električne i elektroničke opreme koja se stavlja na nacionalno tržište svake države članice pod različitim kategorijama opreme. Ažuriranja bi poslužila za uključivanje najnovijih dostupnih podataka za svaku državu članicu o količinama električne i elektroničke opreme koje se stavljaju na tržište te za odgovor na svaku potrebu za revizijama na koju su ukazale države članice, primjerice ažuriranje o „profilima vijeka trajanja“ različitih skupina proizvoda, kako je predviđeno u Provedbenoj uredbi 2017/699, ili pojednostavljenje nekih parametara u alatu kako bi ga učinili prihvatljivijima za korisnike.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
90700000
00
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
31/05/2019 00:00
04/07/2019 16:00
08/07/2019 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 104-250683
Poziv na nadmetanje
31/05/2019 00:00