Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija o situaciji mladih u državama regije SEMED
Javni naručitelj:
European Training Foundation (ETF)
Datum objave na TED-u:
31/05/2019
Rok za primitak ponuda:
04/07/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
CFT/19/ETF/0007
Studija o situaciji mladih u državama regije SEMED
Savjetodavne usluge i kvalitativna istraživanja u svrhu studije o situaciji mladih u državama regije SEMED.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79315000
ITC11
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
31/05/2019 00:00
04/07/2019 10:30
05/07/2019 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 104-250662
Poziv na nadmetanje
31/05/2019 00:00