Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Opskrba električnom energijom iz obnovljivih energija
Javni naručitelj:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Datum objave na TED-u:
03/06/2019
Rok za primitak ponuda:
03/07/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASA.2019.HVP.13
Opskrba električnom energijom iz obnovljivih energija
Opskrba električnom energijom iz obnovljivih energija u Agenciji Europske unije za sigurnost zračnog prometa.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Najbolji omjer cijene i kvalitete
09310000
DEA2
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
03/06/2019 00:00
03/07/2019 16:00
04/07/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2019/S 105-254372 Poziv na nadmetanje 03/06/2019 00:00