Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Procjena potencijala novih sirovina za proizvodnju naprednih biogoriva
Javni naručitelj:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave na TED-u:
09/07/2019
Rok za primitak ponuda:
02/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENER/C1/2019-412
Procjena potencijala novih sirovina za proizvodnju naprednih biogoriva
Predmet je ugovora pružanje potpore Komisiji u procjeni sirovina za napredna biogoriva, uključujući potencijal za implementaciju novih biogoriva koja se pojave, dostupnost sirovina, konkurenciju oko resursa i pitanja održivosti u kontekstu članka 3. stavka 4. točke 152. Direktive o energiji iz obnovljivih izvora i odgovarajućeg članka u preinačenoj direktivi.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
73210000
BE
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
09/07/2019 00:00
02/09/2019 16:00
03/09/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 130-317853
Poziv na nadmetanje
09/07/2019 00:00