Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija o prednostima upotrebe ugovaranja socijalnog ishoda u pružanju socijalni...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Datum objave na TED-u:
01/07/2019
Rok za primitak ponuda:
12/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
VT/2019/012
Studija o prednostima upotrebe ugovaranja socijalnog ishoda u pružanju socijalnih usluga i intervencija
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79990000
BE10
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
01/07/2019 00:00
06/09/2019 12:00
Nije dostupno
12/09/2019 11:00
16/09/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2019/S 124-301877 Poziv na nadmetanje 01/07/2019 00:00