Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Naučene lekcije za informiranje integriranih pristupa za obnovu i modernizaciju ...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave na TED-u:
11/07/2019
Rok za primitak ponuda:
09/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENER/C3/2019-468/03
Naučene lekcije za informiranje integriranih pristupa za obnovu i modernizaciju izgrađenog okoliša
Cilj je studije utvrditi lekcije koje se mogu naučiti iz postojećih zakonodavnih i nezakonodavnih mjera, uključujući EPBD i povezane alate (ali ne ograničavajući se na njih), za potporu prijelaza na održiviji izgrađeni okoliš i aktivno uključivanje građana u ostvarivanje potrebne transformacije našeg građevinskog fonda radi prilagodbe klimatskim promjenama. Kako bi se podržao prijelaz na održiviji izgrađeni okoliš, bilo bi korisno bolje razumjeti potencijal politike o zgradama općenito, a posebno EPBD-a i povezanih poticajnih mjera, kako bi se pridonijelo postizanju širih ciljeva politike. Ova analiza treba biti svjesna dopunskog zakonodavstva EU-a i inicijativa koje se odnose na zgrade i njihove energetske ili održive aspekte.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
73000000
BE
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
11/07/2019 00:00
09/09/2019 17:00
10/09/2019 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 132-323041
Poziv na nadmetanje
11/07/2019 00:00