Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Tečajevi osposobljavanja vezano na statistiku državnih financija i postupak prek...
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
29/07/2019
Rok za primitak ponuda:
13/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ESTAT/D/2019/015
Tečajevi osposobljavanja vezano na statistiku državnih financija i postupak prekomjernog deficita
Cilj je ovog poziva na nadmetanje da se svake godine odrade 2 tečaja osposobljavanja i ažuriraju svi materijali tečaja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79330000
LU
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
29/07/2019 00:00
13/09/2019 16:00
17/09/2019 14:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 144-353630 Poziv na nadmetanje 29/07/2019 00:00