Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pomoć Komisiji u tehničkim, socio-ekonomskim, ekološkim i ocjenama troškova i ko...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Datum objave na TED-u:
21/06/2019
Rok za primitak ponuda:
12/08/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENV.B.3/FRA/2019/0017
Pomoć Komisiji u tehničkim, socio-ekonomskim, ekološkim i ocjenama troškova i koristi u vezi s provedbom i daljnjim razvojem zakonodavstva EU-a o otpadu
Svrha je ugovora pomoći Komisiji u tehničkim, socio-ekonomskim, ekološkim i ocjenama troškova i koristi u vezi s provedbom i daljnjim razvojem zakonodavstva EU-a o otpadu u kontekstu kružnog gospodarstva. Zakonodavstvo EU-a o otpadu predstavlja znatan dio zakonodavstva i tijekom sljedećih godina politika EU-a o otpadu trebala bi se i dalje fokusirati na pravilnu provedbu postojeće pravne stečevine o otpadu i budućih revizija kako bi sadašnji zakon bolje odgovarao strateškom cilju EU-a da postane društvo koje učinkovito koristi resurse i tako ide prema kružnom gospodarstvu u EU-u. Bit će potrebna vanjska stručnost u administrativnim, pravnim i tehničkim pitanjima kako bi se Komisiji pružila potpora u njezinoj zadaći poboljšanja provedbe i revizije pravne stečevine o otpadu. Ovaj će se okvirni ugovor sklopiti u svrhu pružanja usluga Komisiji za podršku provedbi i daljnjem razvoju zakonodavstva i politika u području otpada.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najbolji omjer cijene i kvalitete
90700000
00
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
21/06/2019 00:00
12/08/2019 16:00
20/08/2019 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 118-288647
Poziv na nadmetanje
21/06/2019 00:00