Detalji poziva na dostavu ponuda

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Naziv:
Nabava vanjskog osoblja i usluga za pomoć u održavanju, podršci, razvoju i primj...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
03/07/2019
Rok za primitak ponuda:
11/10/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
CFT-1561
Nabava vanjskog osoblja i usluga za pomoć u održavanju, podršci, razvoju i primjeni paketa i posebnih informacijskih sustava u Grupi Europske investicijske banke (EIB)
Ovaj je poziv na dostavu ponuda podijeljen u dvanaest (12) različitih grupa, od kojih svaka predstavlja različitu domenu ili tržište:Grupa 1: Financijski paketiGrupa 2: Sustav upravljanja dokumentima — SharePoint;Grupa 3: Sustav upravljanja dokumentima — Poslužitelj sadržaja;Grupa 4: Programi uredskog paketa;Grupa 5: Poslovna sabirnica i arhitektura usmjerena na usluge;Grupa 6: Posebni programi za EIB;Grupa 7: Tehnička podrška za aplikacije i baze podataka;Grupa 8: Usluge analize poslovanja, upravljanja projektom i ispitivanja;Grupa 9: Intranet i ekstranet mrežne stranice i aplikacije;Grupa 10: Skladište podataka;Grupa 11: Administrativne usluge.Grupa 12: PeopleSoftEIB će sklopiti višestruke okvirne sporazume s najviše 5 uspješnih ponuditelja za svaku grupu.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Okvirni sporazum
https://eib.org/about/procurement/calls/cft-1561
72200000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
03/07/2019 00:00
11/10/2019 15:00
14/10/2019 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1 Financijski paketi Grupa 1 obuhvaća usluge povezane s održavanjem, podrškom i razvojem EIB-ovih financijskih (standardnih) paketa koji se koriste u riznici, tržištu kapitala, području pozajmljivanja i upravljanja rizicima u pozadinskom uredu.
Grupa 2 Sustav upravljanja dokumentima — SharePoint Grupa 2 obuhvaća održavanje, podršku i razvoj SharePoint aplikacija i rješenja.
Grupa 3 Sustav upravljanja dokumentima — Poslužitelj sadržaja Grupa 3 obuhvaća usluge povezane s održavanjem, podrškom i razvojem EIB-ovog sustava za upravljanje dokumentima (poslužitelj sadržaja). Tražene usluge podijeljene su u 3 kategorije: razvoj, održavanje i rad.
Grupa 4 Programi uredskog paketa Grupa 4 obuhvaća usluge povezane s održavanjem, podrškom i razvojem posebnih programa za poduzeća u EIB-u. EIB je razvio ili kupio i implementirao niz aplikacija temeljenih na rješenjima kao što su oporavak BMC software, archibus java, sybase powerbuilder itd. Ova zbirka aplikacija naziva se uredskim paketom.
Grupa 5 Poslovna sabirnica (Enterprise Service Bus - ESB) i arhitektura usmjerena na usluge (Service Oriented Architecture - SOA) Grupa 5 obuhvaća usluge povezane s održavanjem, administracijom, podrškom, projektiranjem i razvojem međusoftvera EIB-ove poslovne sabirnice (ESB) te usluge (integracijske platforme) i razvoj programa EIB-ove arhitekture usmjerene na usluge (SOA).
Grupa 6 Posebni programi za EIB Grupa 6 obuhvaća usluge povezane s održavanjem, podrškom i razvojem posebnih (internih) aplikacija Banke.
Grupa 7 Tehnička podrška za aplikacije i baze podataka Grupa 7 obuhvaća usluge podrške za bazu podataka i aplikacije povezane s tehnologijama i proizvodima koje koristi EIB, alatima poslužitelja i klijenta.
Grupa 8 Usluge analize poslovanja, upravljanja projektom i ispitivanja Grupa 8 obuhvaća nabavu usluga za Banku u području analize poslovanja, vođenja projekta i ispitivanja za standardne informatičke usluge i opseg platforme.
Grupa 9 Intranet i ekstranet mrežne stranice i aplikacije Grupa 9 obuhvaća usluge povezane s održavanjem, podrškom i razvojem intranet i ekstranet mrežnih stranica, mobilnih aplikacija i aplikacija u EIB Grupi, istodobno prateći tehnološka poboljšanja i razvoj u EIB Grupi.
Grupa 10 Skladište podataka Grupa 10 obuhvaća održavanje, podršku i razvoj skladišta operativnih podataka i administrativnog skladišta, kao i povezanih izvješćivanja i sučelja.
Grupa 11 Administrativne usluge Grupa 11 obuhvaća usluge administrativne potpore povezane s nabavom, proračunom, ugovorima, projektima te izvješćivanjem povezanim s vanjskim informatičkim uslugama.
Grupa 12 PeopleSoft Grupa 12 obuhvaća usluge povezane s održavanjem, podrškom i razvojem paketa PeopleSoft Banke. Tražene usluge podijeljene su u 3 kategorije: razvoj, održavanje i rad.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 172-418764 Ispravak 06/09/2019 00:00
2019/S 126-307300 Poziv na nadmetanje 03/07/2019 00:00