Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Upravljanje mrežnom suradničkom platformom Europske građanske inicijative
Javni naručitelj:
Secretariat General (SG)
Datum objave na TED-u:
05/08/2019
Rok za primitak ponuda:
24/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
PO-SG-A1-01-2019
Upravljanje mrežnom suradničkom platformom Europske građanske inicijative
Ukupni je cilj mrežne suradničke platforme pružiti informacije i podršku u pogledu pripreme i provođenja europskih građanskih inicijativa, poticati rasprave o njima te općenitije o temama povezanih s ovim instrumentom. Svrha je foruma ponuditi mjesto gdje se građani mogu sastati kako bi raspravljali o svojim inicijativama i oblikovali ih, kako bi poticali interakciju među (potencijalnim) organizatorima, građanima i stručnjacima i u konačnici poboljšali kvalitetu zahtjeva za prijavu koja se podnosi Komisiji (važan je naglasak stavljen na pripremnu fazu u odnosu na provedbenu fazu tijekom koje se organizatori mogu redovito povezati s Komisijom).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79140000
00
Uvjeti za sudjelovanje
Ponuditelji (i svaki član zajednice u slučaju zajedničke ponude) i podizvoditelji čija je sposobnost nužna za ispunjavanje uvjeta sposobnosti moraju pružiti izjavu o istinitosti podataka (vidjeti Prilog) koju je potpisao i datirao ovlašteni predstavnik i u kojoj se navodi da ispunjavaju uvjete sposobnosti koji se primjenjuju na njih pojedinačno. Za kriterije koji se primjenjuju na ponuditelja kao cjelinu ponuditelj (samostalni ponuditelj ili voditelj u slučaju zajedničke ponude) mora dati izjavu o istinitosti podataka u kojoj se navodi da ponuditelj, uključujući sve članove zajednice u slučaju zajedničke ponude i uključujući podizvoditelje ako je primjenjivo, ispunjava uvjete sposobnosti za koje će bitiprovedena konsolidirana procjena.Ta izjava čini dio izjave koja se upotrebljava za kriterije za isključenje (vidjeti odjeljak 4.1) tako da svaki predmetni subjekt treba pružiti samo 1 izjavu kojom su obuhvaćena oba aspekta.Nakon dodjele ugovora od uspješnog će se ponuditelja tražiti da pruži dokaz naveden u nastavku prije potpisivanja ugovora i u roku koji odredi javni naručitelj. Taj se zahtjev primjenjuje na svakog člana zajednice u slučaju zajedničke ponude i na podizvoditelje čija je sposobnost nužna za ispunjavanje uvjeta sposobnosti.Ponuditelj (ili član zajednice u slučaju zajedničke ponude ili podizvoditelj) nije dužan dostaviti dokumentaciju s dokazima ako je ona već dostavljena za drugi postupak nabave i pod uvjetom da su dokumenti izdani najviše 1 godinu prije datuma na koji ih traži javni naručitelj te da su još uvijek važeći na taj datum. U tom slučaju ponuditelj mora izjaviti jamčeći svojom čašću da su dokazni dokumenti već bili dostavljeni u prethodnom postupku nabave, navesti referentni broj postupka i potvrditi da nema promjene u njegovu položaju.Ponuditelj (ili član zajednice u slučaju zajedničke ponude ili podizvoditelj) nije dužan dostaviti određeni dokument ako javni naručitelj može besplatno pristupiti predmetnom dokumentu u nacionalnoj bazi podataka.Ponuditelji moraju dokazati da se smiju baviti stručnom djelatnošću potrebnom za provedbu poslova koji podliježu ovom pozivu na nadmetanje. Ponuditelj (uključujući svakog člana zajednice u slučaju zajedničke ponude) moraju dati sljedeće informacije u svojoj ponudi ako one nisu dostavljene u obrascu o pravnom subjektu:— za pravne osobe, čitljivu presliku obavijesti o imenovanju osoba ovlaštenih za predstavljanje ponuditelja u poslovima s trećim stranama te u pravnim postupcima ili presliku objave takvog imenovanja ako zakonodavstvo koje se primjenjuje na pravnu osobu traži takvo objavljivanje. Svako delegiranje ove ovlasti drugom predstavniku koji nije naveden u službenom imenovanju mora se dokazati,— za fizičke osobe, ako se tako traži temeljem mjerodavnog prava, dokaz upisa u strukovni ili trgovački registar ili bilo koji drugi službeni dokument u kojem se vidi broj prijave.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 157-386462
Ispravak
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
Poziv na nadmetanje
05/08/2019 00:00