Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Chafea/2019/Health/07 o pružanju opcija i preporuka za iskaznice cijepljenja za ...
Javni naručitelj:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Datum objave na TED-u:
14/08/2019
Rok za primitak ponuda:
10/10/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
Chafea/2019/Health/07
Chafea/2019/Health/07 o pružanju opcija i preporuka za iskaznice cijepljenja za građane EU-a
Svrha je ovog ugovora ispitati izvodljivost izrade jedinstvene iskaznice cijepljenja za građane EU-a. Na temelju mapiranja postojećih iskaznica cijepljenja (radni paket 1.), izvoditelj radova treba izraditi, testirati i procijeniti prijedloge za iskaznicu cijepljenja za građane EU-a koja uzima u obzir potencijalno različite nacionalne planove cijepljenja; koja je interoperabilna s informacijskim sustavima imunizacije (immunisation information systems - IIS) država članica EU-a; i koja je zajednička za sve države članice EU-a te ima prekograničnu uporabu (radni paket 2.).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
85100000
00
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti upute za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
14/08/2019 00:00
10/10/2019 23:59
14/10/2019 09:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2019/S 175-425418 Ispravak 11/09/2019 00:00
2019/S 158-389583 Ispravak 19/08/2019 00:00
2019/S 156-384117 Poziv na nadmetanje 14/08/2019 00:00