Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Procjena jediničnih troškova za cestovne projekte kapitalnih investicija
Javni naručitelj:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Datum objave na TED-u:
31/07/2019
Rok za primitak ponuda:
06/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
2018CE16BAT154
Procjena jediničnih troškova za cestovne projekte kapitalnih investicija
Ova se specifična studija odnosi na pregled jediničnih troškova projekata u sektoru cesta, odnosno, projekata kapitalnih ulaganja u intervencije na cestama, samo na transeuropskoj prometnoj mreži, temeljno i sveobuhvatno, kako je definirano Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.12.2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU „Uredba TEN-T“. Studija će skupiti podatke iz do 300 projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) (programsko razdoblje 2000.-2006.), Kohezijskog fonda (CF) (programsko razdoblje 2000.-2006. i 2007.-2013.) i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) (programsko razdoblje 2014.-2020.).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79400000
BE100
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
31/07/2019 00:00
06/09/2019 16:00
09/09/2019 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 146-358684
Poziv na nadmetanje
31/07/2019 00:00