Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga pisanja na engleskom
Javni naručitelj:
European Training Foundation (ETF)
Datum objave na TED-u:
18/07/2019
Rok za primitak ponuda:
28/08/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
CFT/19/ETF/0006
Pružanje usluga pisanja na engleskom
ETF traži podršku u sastavljanju učinkovitog i zanimljivog pisanog sadržaja o svojim aktivnostima na engleskom jeziku za niz komunikacijskih i stručnih materijala.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najbolji omjer cijene i kvalitete
92312211
ITC11
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
18/07/2019 00:00
28/08/2019 14:30
29/08/2019 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 137-336354
Poziv na nadmetanje
18/07/2019 00:00