Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Dnevne usluge praćenja i analize medija za Nizozemsku
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Datum objave na TED-u:
30/08/2019
Rok za primitak ponuda:
04/11/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
COMM/AWD/2019/784
Dnevne usluge praćenja i analize medija za Nizozemsku
Svrha je pružanje pravovremenog, ažurnog pregleda dnevnih informacija, u obliku pregleda tiska, o načinu na koji se u medijima izvještava o temama bitnim za Europski parlament i Europsku uniju. Glavna uprava za komunikaciju Europskog parlamenta želi osigurati posjedovanje najboljeg mogućeg znanja o medijskoj pokrivenosti diljem EU-a o temama povezanim s Europskom unijom, Europskim parlamentom i aktivnostima njegovog predsjednika i zastupnika Europskog parlamenta. Medijskom analizom će se u konačnici pomoći EP-u u boljem komuniciranju politika EU-a građanima EU-a i posebnim ciljnim publikama. Kako bi se to postiglo, EP se djelomično oslanja na vanjsku stručnost i pomoć.Usluge će isporučivati vanjski tim preko platforme Europskog parlamenta za globalno medijsko praćenje i analizu (dalje u tekstu „EPMM”) izravno primateljima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
http://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/
Najbolji omjer cijene i kvalitete
92400000
NL
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti dokumentaciju za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
30/08/2019 00:00
04/11/2019 17:00
08/11/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 186-451537
Ispravak
26/09/2019 00:00
2019/S 167-407679
Poziv na nadmetanje
30/08/2019 00:00