Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje mrežnih usluga
Javni naručitelj:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Datum objave na TED-u:
31/07/2019
Rok za primitak ponuda:
03/10/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
F-SE-19-T01
Pružanje mrežnih usluga
Predmet je ovog poziva na nadmetanje pružanje mrežnih usluga za Agenciju Europske unije za temeljna prava (FRA), uključujući analize, dizajn i razvoj programske podrške.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
72200000
Etape
31/07/2019 00:00
03/10/2019 17:00
09/10/2019 10:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Pružanje intranetskih usluga
Usluge koje će se pružati u okviru ove grupe uključuju razvoj i održavanje računalnih programa koji se odnose na intranetske aplikacije FRA-e.
Grupa 2
Pružanje internetskih usluga
Usluge koje će se pružati u okviru ove grupe pokrivaju razvoj računalnih programa i održavanje internetskih aplikacija, kao što su mrežne stranice javnog naručitelja i druge mrežne aplikacije dostupne javnosti/dionicima.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 177-429652
Ispravak
13/09/2019 00:00
2019/S 146-358671
Poziv na nadmetanje
31/07/2019 00:00