Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija o ekonomskom provedbenom okviru moguće garancije za djecu EU-a, uključuj...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Datum objave na TED-u:
09/08/2019
Rok za primitak ponuda:
20/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
VT/2019/015
Studija o ekonomskom provedbenom okviru moguće garancije za djecu EU-a, uključujući njenu financijsku zakladu
Cilj je studije odrediti ekonomski provedbeni okvir za moguću garanciju za djecu EU-a koja je u skladu s Preporukom Zajednice o ulaganju u djecu iz 2013. Ekonomski i financijski okvir treba biti osmišljen u skladu s rezultatima pripremne akcije „Studija o izvedivosti garancije za djecu za ranjivu djecu“. Istovremeno treba identificirati i proučiti sinergije i ekonomije razmjera kojima se dopušta ponovno dimenzioniranje 2/4 garancije. Opći je cilj ove akcije stoga pripremiti detaljnu sveobuhvatnu studiju kojom se istražuje koja bi bila najisplativija strategija za nadležna tijela kojom bi se u praksi realizirala takva garancija za djecu za koju postoji rizik od siromaštva u EU-u. Studijom bi se trebala osigurati detaljna ekonomska i financijska analiza mogućnosti oblikovanja, izvedivosti, rukovođenja i provedbe mogućih budućih garancija za djecu u svim državama članicama EU-a.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79311400
EA02
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
85311300
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti upute za nadmetanje.
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
09/08/2019 00:00
20/09/2019 12:00
23/09/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 153-375821
Poziv na nadmetanje
09/08/2019 00:00