Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Opskrba električnom energijom za Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o...
Javni naručitelj:
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
Datum objave na TED-u:
07/08/2019
Rok za primitak ponuda:
20/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
CT.19.ADM.0059.1.0
Opskrba električnom energijom za Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
U okviru ovog poziva na nadmetanje cilj je odabrati izvoditelja koji će pružati usluge opskrbe električnom energijom za 3 (tri) brojila koja se nalaze u sjedištu, u zgradi „Palacete do Relógio” i na parkiralištu, sve na adresi Cais do Sodré, Praça Europa 1, 1249-289 Lisboa, PORTUGAL. Na svakoj se lokaciji nalazi 1 niskonaponsko brojilo. Rezultat ovog poziva na nadmetanje bit će 3 (tri) ugovora između izvoditelja i EMCDDA-a, 1 za svako brojilo.
Isporuke
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
09310000
PT170
Uvjeti za sudjelovanje
Natjecatelje trebaju imati certifikat Regulatornog tijela za energetske usluge (ERSE) u skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 29/2006 od 15. veljače kako bi poslovali na iberskom tržištu električne energije (MIBEL).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
07/08/2019 00:00
20/09/2019 10:00
23/09/2019 15:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 151-371401 Poziv na nadmetanje 07/08/2019 00:00