Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija o arhitekturi sustava kvantne komunikacijske infrastrukture — SMART 2019...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Datum objave na TED-u:
23/09/2019
Rok za primitak ponuda:
04/11/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
SMART 2019/0086
Studija o arhitekturi sustava kvantne komunikacijske infrastrukture — SMART 2019/0086
Cilj je detaljno navesti zahtjeve korisnika i slučajeve upotrebe kojima bi se pokrenuo razvoj kvantne komunikacijske infrastrukture u uskoj interakciji sa sudjelujućim državama članicama. Na temelju toga bi se tada nastavilo sa specifikacijom sveobuhvatne (visokorazinske) arhitekture sustava za kvantnu komunikacijsku infrastrukturu sastavljenu od rješenja s integriranom sigurnošću temeljenih na svemiru i onih temeljenih na zemlji te kojima bi se obuhvatila cijela Europska unija. Cilj je kvantne komunikacijske infrastrukture omogućiti da se informacije i podaci jako sigurno prenose i pohrane te da mogu povezati kritična sredstva javne komunikacije u cijeloj Uniji.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Najbolji omjer cijene i kvalitete
73300000
LU00
Uvjeti za sudjelovanje
„Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).”
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
23/09/2019 00:00
04/11/2019 15:00
06/11/2019 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 183-444718
Poziv na nadmetanje
23/09/2019 00:00