Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija tržišnih trendova u pogledu zdravstvenih i socijalnih usluga te implikac...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Competition (COMP)
Datum objave na TED-u:
24/12/2019
Rok za primitak ponuda:
12/02/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
COMP/2019/006
Studija tržišnih trendova u pogledu zdravstvenih i socijalnih usluga te implikacija za državnu pomoć EU-a
Predmet je ovog ugovora provođenje studije za podršku ocjeni pravila koja se odnose na državnu pomoć EU-a primjenjivih na kompenzacijske mjere za zdravstvene i socijalne usluge od općeg (gospodarskog) interesa.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79310000
BE100
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
24/12/2019 00:00
12/02/2020 16:00
14/02/2020 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 248-611331
Poziv na nadmetanje
24/12/2019 00:00