Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor za podršku aktivnostima tima za savjetodavnu podršku projektima E...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
13/08/2019
Rok za primitak ponuda:
30/09/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
TA20190625 R0 FWA
Okvirni ugovor za podršku aktivnostima tima za savjetodavnu podršku projektima EIB-a
EIB namjerava sklopiti više okvirnih sporazuma sa specijaliziranim pružateljima usluga, u sklopu 4 grupe, za podršku aktivnostima tima za savjetodavnu podršku projektima EIB-a. Tim za savjetodavnu podršku projektima EIB-a pruža savjetodavne usluge tijelima država članica EU-a i promicateljima projekta u cilju podrške provedbi projekata ulaganja koje financira EU.Postoje sljedeće 4 grupe:— Grupa 1: prijevoz,— Grupa 2: okoliš i energija,— Grupa 3: zdravstvena skrb,— Grupa 4: podrška upravljanju programima.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
79410000
Etape
13/08/2019 00:00
30/09/2019 23:59
03/10/2019 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Promet
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Grupa 2
Okoliš i energija
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Grupa 3
Zdravstvena skrb
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Grupa 4
Podrška upravljanju programima
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 155-381206
Poziv na nadmetanje
13/08/2019 00:00