Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Analiza utjecaja spaljivanja krutog komunalnog otpada na kvalitetu okolišnog zra...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Datum objave na TED-u:
05/09/2019
Rok za primitak ponuda:
09/10/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENV.C.3/SER /2019/0025
Analiza utjecaja spaljivanja krutog komunalnog otpada na kvalitetu okolišnog zraka u Europi te potencijalne mjere ublažavanja
Glavni je cilj projekta procijeniti doprinos spaljivanja krutog komunalnog otpada zagađenju zraka, posebice u pogledu lebdećih čestica (particulate matter – PM), ali i benzo(a)pirena (B(a)P), u srednjoj, istočnoj i južnoj Europi. Na temelju tih rezultata, njime bi se ujedno trebala procijeniti potreba i mogućnosti za djelovanje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini ili na razini EU-a te razviti strategija za smanjenje takvih emisija, upućivanjem na poveznice s planovima i programima koje nalaže pravna stečevina EU-a. Predmet je ovog pilot projekta nadograđivati kontinuiranu studiju (ENV.C.3/SER/2018/0005) koja se bavi prirodom i snagom paljenja krutog otpada za grijanje kućanstava u Mađarskoj i Rumunjskoj te njihov doprinos zagađenju zraka, naročito u pogledu lebdećih čestica.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
90700000
00
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
05/09/2019 00:00
01/10/2019 16:30
02/10/2019 23:59
09/10/2019 16:00
14/10/2019 10:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2019/S 171-416597 Poziv na nadmetanje 05/09/2019 00:00