Detalji poziva na dostavu ponuda

The new submission deadline is 23/12/2019 at 12:00. In case of submission for several lots, the tenderer is required to indicate - in the title of each selection document – the number of the lot concerned.
Naziv:
Okvirni ugovori za usluge učenja i razvoja za osoblje institucija, tijela i agen...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Datum objave na TED-u:
06/11/2019
Rok za primitak ponuda:
23/12/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
HR/R1/PO/2019/024
Okvirni ugovori za usluge učenja i razvoja za osoblje institucija, tijela i agencija Europske unije
Svrha je poziva na nadmetanje pružiti Europskoj komisiji i drugim institucijama, tijelima i agencijama Europske unije okvirne ugovore koji obuhvaćaju usluge učenja i razvoja za osoblje koje je obuhvaćeno Pravilnikom o osoblju i vanjskim osobljem u području 5 grupa.Usluge koje će se pružiti moraju uključivati barem:— razvoj i organizaciju osobnih tečajeva i grupnih događanja,— razvoj drugih aktivnosti/formata učenja,— prateće grupe uz aktivnosti učenja i vođenje praktičnih zajednica,— pružanje pojedinačne ili grupne podrške, podučavanja i obuke,— proizvodnju materijala za učenje,— odabir/sastavljanje postojećih resursa učenja,— pružanje savjetovanja u području učenja i razvoja.Te su usluge detaljnije opisane u dokumentaciji za nadmetanje.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Okvirni sporazum
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80511000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
06/11/2019 00:00
23/12/2019 12:00
06/01/2020 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Usluge učenja i razvoja u područjima međunarodnih poslova, upravljanja EU-a, prava, donošenja politika i izgradnje strategija
Za dodatne informacije, pogledajte upute za nadmetanje na internetskoj adresi navedenoj u točki I.3).
Grupa 2
Grupa 2: Usluge učenja i razvoja u području ljudskih resursa
Za dodatne informacije, pogledajte upute za nadmetanje na internetskoj adresi navedenoj u točki I.3).
Grupa 3
Usluge učenja i razvoja u području pregovora na europskoj i međunarodnoj razini, uključujući unutarnje, međuinstitucionalno i međukulturalno pregovaranje
Za dodatne informacije, pogledajte upute za nadmetanje na internetskoj adresi navedenoj u točki I.3).
Grupa 4
Usluge učenja i razvoja u području profesionalne komunikacije
Za dodatne informacije, pogledajte upute za nadmetanje na internetskoj adresi navedenoj u točki I.3).
Grupa 5
Usluge učenja i razvoja u području ekonomije, financija, revizije i interne kontrole
Za daljnje informacije, pogledajte dokumentaciju za nadmetanje. Vidjeti internetsku adresu navedenu u točki I.3).
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 219-536644
Ispravak
13/11/2019 00:00
2019/S 214-524630
Poziv na nadmetanje
06/11/2019 00:00