Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Radovi za Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo
Javni naručitelj:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave na TED-u:
14/10/2019
Rok za primitak ponuda:
27/11/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
AO/004/19
Radovi za Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo
EUIPO planira dodijeliti nadmetanje za provedbu radova za EUIPO kroz dvije grupe.Grupa 1: nova provedba ili radovi obnove. Postupak ponovnog otvaranja natječaja primjenjivat će se za dodjelu posebnih ugovora za provedbu radova u iznosu većem od 60 000 EUR ili manjem od ili jednakom 750 000 EUR (Proračun za provedbu ugovora, CIB (Contract Implementation Budget)).Grupa 2: sitni radovi i operativne izmjene. Postupak u kaskadi primjenjivat će se za provedbu sitnih radova za iznos manji od ili jednak 60 000 EUR (proračun za provedbu ugovora, CIB) i provedbu operativnih izmjena u bilo kojoj zgradi i kampusima sjedišta.
Radovi
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Okvirni sporazum
45200000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Nova provedba ili radovi obnove
Opseg usluga koje odgovaraju grupi 1: nova provedba ili radovi obnove je:1) Materijalna provedba novih radova provedbe i/ili obnove čiji je projektni proračun veći od 60 000 EUR i ispod ili jednak 750 000 EUR (proračun za provedbu ugovora, CIB) iz tehničke dokumentacije provedbe, uključujući nabavu i ugradnju opreme i svih materijala, ispitivanja i probe, rad i građevinske metode, uz jamstvo poštivanja rokova, cijena i kvaliteta utvrđenih u projektima i/ili tehničkoj dokumentaciji;2) Puštanje u pogon objekata za svaki izvedeni posao ili instalaciju;3) Čišćenje radova;4) Isporuka izvedbene dokumentacije povezane s provedbom radova ili instalacije;5) Korektivno održavanje instalacija tijekom povezanog razdoblja jamstva. Preventivno održavanje će se obvezno dodijeliti tvrtki za opće održavanje EUIPO-a, kako je naznačeno u ugovoru;6) Uključene su i sve tehničke, administrativne, organizacijske i inspekcijske aktivnosti potrebne za osiguranje tražene kvalitete radova, provedenih instalacija i operativnih izmjena.
Grupa 2
Sitni radovi i operativne izmjene
Predmet radova ove grupe može se klasificirati na sljedeći način:Novi radovi provedbe: novi radovi provedbe uključuju sve radove nove infrastrukture, objekata ili zgrada unutar bilo koje zgrade ili kampusa EUIPO-a u Španjolskoj ili inozemstvu kako danas tako i u budućnosti,Radovi obnove: radovi obnove uključuju sve radove na proširenju, poboljšanju, modernizaciji, adaptaciji, prilagodbi ili armiranju bilo koje nekretnine EUIPO-a, uključujući radove na opremanju koji uključuju izradu novih objekata ili modernizaciju postojećih unutar bilo koje zgrade ili kampusa EUIPO-a u Španjolskoj ili inozemstvu kako danas tako i u budućnosti,Radovi operativne izmjene: cilj je radova operativne izmjene odmah ili u kratkom roku djelovati na otklanjanju nepredviđenih događaja ili onih koje Ured ne može popraviti, ili ispuniti hitne potrebe koje mogu stvoriti rizik za djelatnost Ureda. Pored gore opisanih radova, opseg usluga uključuje:1) Ugovor će zahtijevati niz minimalnih ljudskih i materijalnih resursa kako bi se radovi mogli solventno provoditi. Stoga se traži dostupnost radnog tima uz kontinuirano prisustvo u EUIPO-u i tim za brzo reagiranje dostupan za manje od 24 sata;2) Puštanje u pogon objekata za svaki izvedeni posao ili instalaciju;3) Čišćenje radova;4) Isporuka izvedbene dokumentacije povezane s provedbom sitnih radova;5) Korektivno održavanje instalacija tijekom povezanog razdoblja jamstva. Preventivno održavanje će se obvezno dodijeliti tvrtki za opće održavanje EUIPO-a, kako je naznačeno u ugovoru;6) Uključene su i sve tehničke, administrativne, organizacijske i inspekcijske aktivnosti potrebne za osiguranje tražene kvalitete radova, provedenih instalacija i operativnih izmjena.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 198-480111
Poziv na nadmetanje
14/10/2019 00:00