Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Višestruki okvirni ugovori uz ponovno otvaranje nadmetanja za pružanje usluga iz...
Javni naručitelj:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Datum objave na TED-u:
25/09/2019
Rok za primitak ponuda:
12/12/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
CHAFEA/2019/CP/01
Višestruki okvirni ugovori uz ponovno otvaranje nadmetanja za pružanje usluga izrade studija o ponašanju – treći krug
Cilj je okvirnog ugovora nabava izrade studija o ponašanju potrošača ili građana. Takvim će se studijama istražiti različiti čimbenici koji utječu na ponašanje i donošenje odluka potrošača. Podaci stečeni tim studijama omogućit će bolje razumijevanje postupaka donošenja odluka potrošača u EU-u i stoga pružiti bazu dokaza za donošenje budućih politika.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Okvirni sporazum
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79300000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
25/09/2019 00:00
12/12/2019 12:00
16/12/2019 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 185-449579
Poziv na nadmetanje
25/09/2019 00:00