Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Studija potpore u razradi smjernica za najbolje pristupe upravljanju rizikom u s...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Datum objave na TED-u:
17/09/2019
Rok za primitak ponuda:
18/10/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
ENV/2019/OP/0008
Studija potpore u razradi smjernica za najbolje pristupe upravljanju rizikom u sektoru vađenja minerala
Cjelokupni opseg ove studije je podrška Komisiji u identificiranju najboljih pristupa upravljanju rizikom u sektoru vađenja minerala. Studijom će se utvrditi ključna pitanja sigurnosti i okoliša kao i povezane aktivnosti, uključujući sigurnost radnika (dalje u tekstu: „ključne aktivnosti”), koje primjenjuju pristup temeljen na riziku. Odredit će se najbolji pristupi upravljanju rizikom za aktivnosti koje su najbitnije za upravljanje okolišnom i sigurnosnom riziku.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najbolji omjer cijene i kvalitete
90700000
00
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
17/09/2019 00:00
18/10/2019 16:00
21/10/2019 14:30
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 179-434945
Poziv na nadmetanje
17/09/2019 00:00