Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pilot-projekt o „Pravilima o podrijetlu” za bazu podataka o pristupu tržištu (MA...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Datum objave na TED-u:
25/06/2014
Rok za primitak ponuda:
13/08/2014
Status:
Zatvoreno
Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće Rok za preuzimanje dokumenata ovog poziva na dostavu ponuda je istekao. Preuzimanje dokumenata nije moguće
Informacije
TRADE14/G3/G08.
Pilot-projekt o „Pravilima o podrijetlu” za bazu podataka o pristupu tržištu (MADB)
Ugovor o nabavi i ažuriranju podataka o „Pravilima o podrijetlu” za MADB tijekom 2015. godine, primjenjivo na 25 određenih carinskih područja.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Etape
25/06/2014 00:00
06/08/2014 16:00
13/08/2014 16:00
10/09/2014 11:30
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Alžir
Svrha nadmetanja za grupu 1 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Alžiru, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 2
Kanada
Svrha nadmetanja za grupu 2 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Kanadi, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 3
Čile
Svrha nadmetanja za grupu 3 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Čileu, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 4
Kolumbija
Svrha nadmetanje za grupu 4 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Kolumbiji, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 5
Kostarika
Svrha nadmetanja za grupu 5 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Kostarici, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 6
Dominikanska Republika
Svrha nadmetanja za grupu 6 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Dominikanskoj Republici, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 7
Egipat
Svrha nadmetanja za grupu 7 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Egiptu, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 8
Honduras
Svrha nadmetanje za grupu 8 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Hondurasu, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 9
Island
Svrha nadmetanja za grupu 9 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim na Islandu, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 10
Izrael
Svrha nadmetanja za grupu 10 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Izraelu, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 11
Jamajka
Svrha nadmetanja za grupu 11 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim na Jamajki, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 12
Jordan
Svrha nadmetanja za grupu 12 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Jordanu, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 13
Libanon
Svrha nadmetanja za grupu 13 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Libanonu, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 14
Mauricijus
Svrha nadmetanja za grupu 14 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim na Mauricijusu, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 15
Meksiko
Svrha nadmetanja za grupu 15 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Meksiku, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 16
Maroko
Svrha nadmetanja za grupu 16 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Maroku, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 17
Norveška
Svrha nadmetanja za grupu 17 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Norveškoj, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 18
Panama
Svrha nadmetanja za grupu 18 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Panami, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 19
Papua Nova Gvineja
Svrha nadmetanja za grupu 19 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Papui Novoj Gvineji, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 20
Peru
Svrha nadmetanja za grupu 20 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Peruu, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 21
Srbija
Svrha nadmetanja za grupu 21 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Srbiji, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 22
Južna Afrika
Svrha nadmetanja za grupu 22 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Republici Južnoj Africi, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 23
Južna Koreja
Svrha nadmetanja za grupu 23 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Južnoj Koreji, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 24
Švicarska
Svrha nadmetanja za grupu 24 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Švicarskoj, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Grupa 25
Tunis
Svrha nadmetanja za grupu 25 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Tunisu, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2014/S 119-211250
Poziv na nadmetanje
25/06/2014 00:00