Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava savjetodavnih usluga za Europsku komisiju putem europskog centra za struč...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Datum objave na TED-u:
11/11/2019
Rok za primitak ponuda:
06/01/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
VT/2019/016
Nabava savjetodavnih usluga za Europsku komisiju putem europskog centra za stručnost u području zakona o radu, zapošljavanja i politika tržišta rada (ECE)
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Sve serije
Ugovor o javnoj nabavi
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79410000
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
11/11/2019 00:00
06/01/2020 12:00
07/01/2020 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Zakon o radu (europska mreža zakona o radu)
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Grupa 2
Zapošljavanje i politika tržišta rada (skupina europskih stručnjaka za zapošljavanje i tržište rada)
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 217-531585
Poziv na nadmetanje
11/11/2019 00:00