Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Odabir banaka za izvršavanje plaćanja u EUR uglavnom u Jedinstvenom području pla...
Javni naručitelj:
Single Resolution Board (SRB)
Datum objave na TED-u:
30/09/2019
Rok za primitak ponuda:
08/11/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
SRB/OP/1/2019
Odabir banaka za izvršavanje plaćanja u EUR uglavnom u Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA)
Odabir banaka za izvršavanje plaćanja u EUR uglavnom u Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) Molimo vidjeti dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi e-nadmetanja navedenoj u prethodnom odjeljku I.1.3) Komunikacija.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
Najniža cijena
66600000
DE / FR / BE1
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
30/09/2019 00:00
08/11/2019 23:59
11/11/2019 11:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 188-456355
Poziv na nadmetanje
30/09/2019 00:00