Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja o novom režimu zdravlja bilja...
Javni naručitelj:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Datum objave na TED-u:
11/11/2019
Rok za primitak ponuda:
12/02/2020
Status:
Otvorite
Informacije
CHAFEA/2019/BTSF/03
Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja o novom režimu zdravlja biljaka u okviru inicijative „Boljom obukom do sigurnije hrane”
Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja o novom režimu zdravlja biljaka u okviru inicijative „Boljom obukom do sigurnije hrane”.
Usluge
Otvoreni postupak
Otvorite
Provjereno
Ugovor o javnoj nabavi
http://ec.europa.eu/chafea/food/index.html
Najbolji omjer cijene i kvalitete
80531200
00
Uvjeti za sudjelovanje
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku 1.3).
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
11/11/2019 00:00
Nije dostupno
Nije dostupno
12/02/2020 23:59
14/02/2020 10:00
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Notice type Publication date
2019/S 217-531567 Poziv na nadmetanje 11/11/2019 00:00