Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Istraživanje okoliša
Javni naručitelj:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Datum objave na TED-u:
09/10/2019
Rok za primitak ponuda:
09/12/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije
EASA.2019.HVP.08
Istraživanje okoliša
Grupa 1: Okvirni ugovor o procjeni utjecaja na okoliš – istraživanje značajki emisija zrakoplovnih motora,Grupa 2: Okvirni ugovor o procjeni utjecaja na okoliš – istraživanje procjene buke rotokoptera i novih tehnologija,Grupa 3: Okvirni ugovor o ublažavanju utjecaja na okoliš – poboljšanje sposobnosti procjene mjera politike.
Usluge
Otvoreni postupak
Zatvoreno
Provjereno
Jedna ili više serija
Okvirni sporazum
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
73000000
Uvjeti za sudjelovanje
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
Etape
09/10/2019 00:00
09/12/2019 15:00
11/12/2019 10:00
Grupe
Broj grupe Naziv Opis
Grupa 1
Okvirni ugovor o procjeni utjecaja na okoliš – istraživanje značajki emisija zrakoplovnih motora
Osnovni je cilj ovog ugovora unapređenje zahtjeva za uzorkovanje i mjerenje emisija motora koji se odnose na masu i broj nehlapljivih lebdećih čestica (non-volatile particulate matter – nvPM) iz sveska II. Priloga 16. Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization – ICAO). Ciljevi su rada:1) analiza relativnog udjela letjelica s ugrađenim motorima koji nisu regulirani za nehlapljive lebdeće čestice u operacijama i emisijama u pojedinačnim europskim zračnim lukama,2) predlaganje i ispitivanje novih i drukčijih nacrta i tehnika uzorkovanja, uzimajući u obzir stanje tehnike,3) mjerenje emisija plinova (npr. NOx, HC, CO, CO2), emisija dima, emisija broja i mase čestica nvPM, veličine čestica nvPM za regulirane i neregulirane motore.
Grupa 2
Okvirni ugovor o procjeni utjecaja na okoliš – istraživanje procjene buke rotokoptera i novih tehnologija
Cilj je ugovora poboljšanje europske sposobnosti procjene utjecaja buke u dvostrukoj perspektivi:(i) jačanje podrške donositeljima politika EU-a u razvoju i provedbi relevantnih politika EU-a – uključujući npr. izvođenje sveobuhvatnih procjena utjecaja u opsegu trenutačnih i budućih propisa o zaštiti okoliša EU-a;(ii) jačanje europskog profila u okviru međunarodnih rasprava, poput onih održanih na Odboru ICAO-a za zaštitu okoliša u zrakoplovstvu (Committee on Aviation Environmental Protection – CAEP) o uspostavi budućih međunarodnih normi za zaštitu okoliša u zrakoplovstvu, osobito u pogledu buke rotokoptera.
Grupa 3
Okvirni ugovor o ublažavanju utjecaja na okoliš – poboljšanje sposobnosti procjene mjera politike
Cilj je ugovora ažuriranje, poboljšavanje i provjera sposobnosti modeliranja AERO-MS primjerice da podržavaju procjenu troškova i prednosti za širok raspon budućih procjena politika. Time je obuhvaćena i sposobnost procjene raznolikih mogućnosti politika zaštite okoliša u zrakoplovstvu na temelju ispravne karakterizacije zrakoplovne industrije te sposobnost komuniciranja s ostalim bazama podataka i modelima.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 195-473028
Poziv na nadmetanje
09/10/2019 00:00