Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge u području sigurnosti za Delegaciju Europske unije u SAD-u
Javni naručitelj:
European External Action Service (EEAS)
Datum objave na TED-u:
09/12/2019
Rok za primitak ponuda:
14/05/2020
Status:
Zatvoreno
Informacije
EEAS/DELUSAW/2019/CPN/0044
Usluge u području sigurnosti za Delegaciju Europske unije u SAD-u
Izvoditelj mora pružiti ljudske i materijalne resurse nužne za osiguravanje sigurnosti osoba i imovine pod odgovornosti javnog naručitelja. Glavne usluge koje će se pružati mogu obuhvaćati, među ostalim, usluge zaštitara, sustave „aktivnog“ praćenja s pomoću GPS-a/GPRS-a, alarmne sustave i sustave videonadzora.
Usluge
Natjecateljski postupak uz pregovore
Zatvoreno
Provjereno
Najbolji omjer cijene i kvalitete
79710000
00
Etape
09/12/2019 00:00
14/05/2020 23:59
22/01/2020 23:59
Grupe Poziv na dostavu ponuda nema grupa.
Obavijesti
Uputa Vrsta obavijesti Publication date
2019/S 237-580475
Poziv na nadmetanje
09/12/2019 00:00